ERIPROJEKTID

Väärtustades liikluskasvatust toetame lasteaedade ja koolide liikumisväljakute rajamist.

Huvitava ning arendava õpikeskkonna loomiseks paigaldame harivaid eriilmelisi mänge ja markeerime liikluslinnakuid.

 

ERIPROJEKTID

Väärtustades liikluskasvatust toetame lasteaedade ja koolide liikumisväljakute rajamist.

Huvitava ning arendava õpikeskkonna loomiseks paigaldame harivaid eriilmelisi mänge ja markeerime liikluslinnakuid.

ERIPROJEKTID

Väärtustades liikluskasvatust toetame lasteaedade ja koolide liikumisväljakute rajamist.

Huvitava ning arendava õpikeskkonna loomiseks paigaldame harivaid eriilmelisi mänge ja markeerime liikluslinnakuid.